Sudski tumač
20 knjiga sa najvećim brojem prevoda

20) Pipi Duga Čarapa (Pippi Longstocking)Napisana od strane švedskog autora Astrid Lindgren-a, prvi put objavljena 1945. godine, prevedena na...

Sudski tumač
Istorija prevoda

Prevesti neki tekst sa jednog jezika na drugi znači prenošenje bilo koje vrste teksta ili govora sa izvornog jezika...

Call Now ButtonPozovite:  064 5237 611