Šta je prevodilačka strana i na koji način se obračunava?

 

Prema standardu koji je donet pre više decenija jedna prevodilačka strana se računa tako sto se nakonprevedenog teksta broj karaktera sa razmacima podeli sa 1800.

Standard je donet da se ne bi dogodilo da u jednoj agenciji dobijete jedan, a u drugoj drugi obračun za plaćanje.

Svaki vaš tekst u wordu ima obračun ( Words ) u donjem levom uglu. Klikom na njega dobijate tačne podatke o iznosu  karaktera sa razmacima. Prevodilačka strana može i ne mora da bude isto što i fizička.

Primeri:

Imate dokument od 5 fizičkih strana ispunjen od vrha do dna. Velika verovatnoća je da ćete dobiti više od 5 strana prevodilačkih.

Isto tako ukoliko imate 10 strana nepotpunog teksta postoji mogućnost da konačni obračun vaših prevedenih strana bude znatno manji od 10 fizičkih.

Besplatnu procenu vršimo svakog radnog dana od 09-17h slanjem Vašeg dokumenta na documento.bg@gmail.com.

 


Adrese sudova u Beogradu

 

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU – adresa Novi Beograd, ul. Bulevar Nikole Tesle br. 42A
DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU – adresa Beograd, ul. Katanićeva br. 15
TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU – adresa Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 16

Ministarstvo spoljnih poslova

 

Adresa: Beograd, Kneza Miloša 24-26

Ministarstvo pravde

 

Adresa: Nemanjina 22–26 Beograd

Nostrifikacija diploma

 

Prijem stranaka

Visoko obrazovanje – priznavanje inostranih diploma: Zahumska 14, kancelarija 412, sreda i petak od 12:00 do 14:00.
Osnovno i srednje obrazovanje – priznavanje: Nemanjina 22-26, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24, sreda od 10:00 do 14:00.

Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611