U zavisnosti od vrste dokumenta kao i njenog sadržaja agencija Documento omogućava proverene, sertifikovane i akademske prevodioce koji su specijalizovani za datu materiju bilo da je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez nje.

SUDSKI TUMAČI

Sertifikovan overeni prevodi od strane sudskog tumača svojim pečatom označava da je dokument sa izvornog jezika identičan jeziku na koji se preveo i da je legitiman za bilo koju državnu ustanovu, poslodavca, školu u inostranstvu. Koristi se u bilo kom službenom svojstvu, kao što su dokaz identiteta, pravno obavezujućih dokumenata i ugovora, zakonskih deklaracija, migracionih razloga, aplikacija ekvivalencije obrazovanja, aplikacija za zaposlenje u stranoj državi i mnogo toga drugog.

–  Sudski tumač za engleski jezik
–  Sudski tumač za nemački jezik
–  Sudski tumač za francuski jezik
–  Sudski tumač za španski jezik
–  Sudski tumač za portugalski jezik
–  Sudski tumač za italijanski jezik
–  Sudski tumač za ruski jezi
–  Sudski tumač za grčki jezik
–  Sudski tumač za slovenački jezik
–  Sudski tumač za hrvatski jezik
–  Sudski tumač za makedonski jezik
–  Sudski tumač za rumunski jezik
–  Sudski tumač za bugarski jezik
–  Sudski tumač za holandski jezik
–  Sudski tumač za belgijski jezik
–  Sudski tumač za češki jezik
–  Sudski tumač za slovački jezik
–  Sudski tumač za švedski jezik
–  Sudski tumač za norveški jezik
–  Sudski tumač za danski jezik
–  Sudski tumač za kineski jezik
–  Sudski tumač za arapski jezik
–  Sudski tumač za ukrajinski jezik

PREVODIOCI

Prevodi bez sertifikovane overe (bez overe sudskog tumača) se koriste za prilagođavanje dokumenta sa maternjeg jezika na odabrani jezik radi olakšavanja globalnog poslovanja i sporazumevanja. Mahom se koristi kada su potrebni prevodi u lične svrhe i kada ih nije potrebno predavati u bilo koje državne ustanove.

–  Prevodilac za engleski jezik
–  Prevodilac za nemački jezik
–  Prevodilac za francuski jezik
–  Prevodilac za španski jezik
–  Prevodilac za portugalski jezik
–  Prevodilac za italijanski jezik
–  Prevodilac za ruski jezik
–  Prevodilac za grčki jezik
–  Prevodilac za slovenački jezik
–  Prevodilac za hrvatski jezik
–  Prevodilac za makedonski jezik
–  Prevodilac za rumunski jezik
–  Prevodilac za bugarski jezik
–  Prevodilac za holandski jezik
–  Prevodilac za belgijski jezik
–  Prevodilac za češki jezik
–  Prevodilac za slovački jezik
–  Prevodilac za švedski jezik
–  Prevodilac za norveški jezik
–  Prevodilac za danski jezik
–  Prevodilac za kineski jezik
–  Prevodilac za arapski jezik

Pozovite: 064 5237 611