PISMENI PREVOD:

Najtraženija vrsta prevođenja predstavlja upravo pismeni prevodi. Uz pismeni prevod sa overom sudskog tumača agencija Documento podzumeva lekturu dokumenta i duplu proveru od strane drugog prevodioca u svrhu povećanja kvaliteta. Agencija Documento najveću pažnju kod pisanih prevoda obraća na odabir sudskog tumača za predmetnu materiju dokumenta koji se prevodi.

LIČNI DOKUMENTI:

– Prevodi dokumenata potrebnih za vizu
– Prevodi dokumenata potrebnih za školovanje u inostranstvu
– Prevodi dokumenata potrebnih za dobijanje posla u inostranstvu
– Prevodi dokumenata potrebnih za dobijanje državljanstva
– Prevodi svedočanstva
– Prevodi diploma
– Prevodi sertifikata
– Prevodi izvoda iz matične knjige rođenih
– Prevodi izvoda iz matične knjige venčanih
– Prevodi potvrde o bračnom stanju
– Prevodi uverenja o slobodnom bračnom stanju
– Prevodi rešenja o razvodu braka
– Prevodi uverenja o nekažnjavanju
– Prevodi ovlašćenja
– Prevodi pasoša
– Prevodi lične karte
– Prevodi apostille pečata i overa javnog beležnika
– Prevodi lekarskog nalaza
– Prevodi medicinskih dokumenata
– Prevodi policijskog zapisnika

POSLOVNI DOKUMENTI:

– Prevodi ugovora
– Prevodi osnovačkog akta
– Prevodi APR-a firme
– Prevodi advokatskih tužbi
– Prevodi tehničkih dokumenata
– Prevodi web-stranica
– Prevodi finansijskih dokumenata

USMENI PREVOD:

– Simultano prevođenje

Simultano prevođenje se koristi u slučaju da Vam je potreban sudski tumač ili prevodilac koji u toku izlaganja govornika direktno prevodi na ciljani jezik. Simultano prevođenje (direktno prevođenje) najčešće se koristi na poslovnim sastancima između domaćih i internacionalnih kompanija, venčanja između bračnih parova ukoliko jedan od njih ne govori srpskim jezikom, overi potpisa kod Javnog beležnika, kao i u mnogim drugim slučajevima. Zbog činjenice da ova vrsta prevoda spada u najteže, agencija Documento angažuje proverene prevodioce sa najvećim iskustvom.

– Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje se koristi ukoliko Vam je potreban prevodilac koji uz pomoć svojih beleški reprodukuje govor sa izvornog jezika na ciljani u vreme pauze u izlaganju govornika. Agencija Documento omogućava prevodioca koji se prilagođava stilu i dinamici izlaganja govornika sa posebnim osvrtom na fleksibilnost i preciznost.

Pozovite: 064 5237 611