Najtraženija vrsta prevođenja predstavlja upravo pismeni prevodi. Uz pismeni prevod sa overom sudskog tumača agencija Documento podzumeva lekturu i korekturu dokumenta i duplu proveru od strane drugog prevodioca u svrhu povećanja kvaliteta. Agencija Documento najveću pažnju kod pisanih prevoda obraća na odabir sudskih prevodilaca za predmetnu materiju dokumenta koji se prevodi.

Tipovi dokumenata za prevođenje:

– Prevodi dokumenata potrebnih za vizu
– Prevodi dokumenata potrebnih za školovanje u inostranstvu
– Prevodi dokumenata potrebnih za dobijanje posla u inostranstvu
– Prevodi dokumenata potrebnih za dobijanje državljanstva
– Prevodi svedočanstva
– Prevodi diploma i dodatka diplomi
– Prevodi sertifikata
– Prevodi izvoda iz matične knjige rođenih
– Prevodi izvoda iz matične knjige venčanih
– Prevodi potvrde o bračnom stanju
– Prevodi uverenja o slobodnom bračnom stanju
– Prevodi rešenja o razvodu braka
– Prevodi uverenja iz Sud-a
– Prevodi uverenja iz Mup-a
– Prevodi ovlašćenja i nasedničkih izjava
– Prevodi pasoša
– Prevodi lične karte
– Prevodi apostille pečata i overa javnog beležnika
– Prevodi lekarskog nalazai izveštaja
– Prevodi medicinskih dokumenata
– Prevodi policijskog zapisnika
– Prevodi poslovnih ugovora
– Prevodi APR-a firme
– Prevodi advokatskih usluga
– Prevodi tehničkih dokumenata
– Prevodi web-stranica
– Prevodi finansijskih dokumenata

Pored sertifikovanih prevoda postoji mogućnost prevođenja dokumenata bez overe. Ovakve vrste prevoda koristimo ukoliko dokument nije potreban za podnošenje u bilo koju državnu instituciju, a potreban je za ličnu upotrebu.

 

Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611