APOSTILE PEČAT

Apostile pečat predstavlja overu pravosnažnosti Vašeg dokumenta ili prostim rečnikom služi za potvrdu da Vaš dokument nije lažan ili falsifikat. Potreban je najviše kod ljudi koji apliciraju za posao ili školovanje u nekoj stranoj državi (Engleska, Nemačka, Rusija, Kina, Francuska, Italija, Švajcarska, Portugalija, Turska, Danska, Norveška, Finska, SAD, Novi Zeland, Australija, Japan, U.A.E, Španija, Holandija, Belgija i mnoge druge).

Važno je znati da tu overu ne možete dobiti u agencijama za prevođenje već se on dobija u Opštinskom sudu. U Beogradu apostile pečat možete dobiti u Prvom osnovnom sudu. Nakon overe od suda da dokument nije lažiran, dolazite u agenciju Documento i nakon našeg prevoda za potrebni jezik dokumenta i apostila (koji se takođe mora prevesti) spremni ste za slanje ili odnošenje isprave u zemlju u koju ste se uputili.

Većina ljudi koja se nikada do sada nije susrela sa terminom Apostile pečat dolazi u zabunu i često ne zna gde se ta vrsta pečata može dobiti. Nakon dugogodišnjeg iskustva sa strankama,  mnogo puta  smo dobili poziv upravo sa tim pitanjem i pretpostavkom da se u našoj agenciji može dobiti i ta overa.

Apostile pečati potrebni su kod sledećih dokumenata:

– izvod iz matične knjige rođenih
– izvod iz knjige umrlih
– izvod iz knjige venčanih
– vozačke dozvole
– diplome fakulteta
– diplome srednje škole
– sudske presude
– sudske tužbe
– sudske žalbe
– sudska rešenja
– uverenje o nekaznovanju
– uverenje o bračnom statusu
– mnoga druga uverenja izdata od strane državnih institucija

OVERA NOTARA (JAVNOG BELEŽNIKA)

Notar ili javni beležnik predstavlja adekvatnog pravnika i predstavlja mesto kada vam je potrebna osoba koja će odgovarati za zakonitosti vaših ugovora, sporazuma kao i drugih pismenih beleški. Overa notara predstavlja uslov za punovažnost pravnog posla. Javni beležnik sa svojom overom potvrđuje da je obema stranama pročitana isprava, da su obe strane potvrdile da su saglasne sa ispravom i da su svojeručno pitpisale.

Usmeni prevod kod javnog beležnika

Postoje mnoge situacije u kojima se koristi sudski tumač kod javnog beležnika. To su situacije kada je jedna od stranaka strani državljanin i kada zbog razumevanja isprave koja se potpisuje i sa kojom se mora biti saglasan moraju biti njemu usmeno prevedena. Kada Vam je potreban usmeni prevod dokumenata od strane sudskog tumača kod javnog beležnika dolazite u agenciju Documento i dogovarate izlazak sa odgovarajućim prevodiocem za potrebni jezik.

Pismeni prevod javnog beležnika

Ako Vam je pismeno overen dokument od strane notara i potreban Vam je kao prilog državnoj ustanovi za Vama odabranu zemlju, takođe dolazite u agenciju Documento koja Vam omogućava prevod isprave i te overe javnog beležnika kako biste nakon toga bili potpuno spremni za odlazak u tu zemlju.

Overa notara se koristi kod:

– ugovora o raspolaganju stana
– ugovoru o prodaji stana
– ugovora o hipoteci
– ugovora o doživotnom izdržavanju
– sporazuma supružnika o deobi imovine
– ugovoru o poklonu nepokretnosti
– ugovoru o razmeni nepokretnosti
– oko bračnog ugovora
– ugovoru o raspodeli imovine za života

Nema komentara

Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611