Prevođenje je težak ali i zanimljiv posao. Možemo reći i veoma human, jer prevodioci i sudski tumači svojim poslom omogućavaju ljudima da komuniciraju. Da bi prevod bio tačan i dobar, sudski tumač ili prevodilac mora konstantno da se usavršava: Treba da bude informisan, da redovno osvežava svoje znanje, da ume da oblikuje svaki tekst prema njegovoj nameri.

Od 30. septembra  1991. godine, u slavu prevodilčake profesije, širom sveta se obeležava Međunarodni dan prevodilaca. Međunarodna federacija prevodilaca odabrala je ovaj datum jer je 30. septembar dan svetog Jeronima, zaštitnika prevodilaca. Sveti Jeronim (347-420) bio je katolički sveštenik, teolog i istoričar, poznat po tome što je prevodio Bibliju.

Kao što možemo primetiti, potreba za prevodiocima tokom vekova nije prestala, možemo čak reći da je uloga sudskih tumača i prevodilaca ključna u globalizovanom svetu. Komunikacija se odvija sve brže, a pravi zadatak prevodioca jeste da poruku prenese što netaknutiju na drugi jezik i time omogući recepijentu da razume u pravom smislu ono šta mu je upućeno. Bez obzira koja vrsta prevoda je u pitanju, posao sudskog tumača i prevodioca jeste da pošalje poruku između različitih kultura i jezika, približi kulturna dobra, približi ljudima svu lepotu diverziteta naše planete. Iako se zanimanja tokom vekova menjaju, te se potreba za pojedinim poslovima smanjuje ili poslovi jednostavno nestaju jer na mesto ljudi koji su ih obavljali dolaze mašine, očigledno je da još od drevnih vremena prevodioci postaju sve potrebniji, pogotovo u današnjem svetu gde je potreba za multikulturalnom razmenom sve veća. I pored toga što živimo u digitalnoj eri i pojedinci smatraju da će uloga prevodioca nestati pojavom mašinskog prevoda, sektor usluga sudskih tumača i prevodilaca ne pokazuje znake usporavanja. Zanimljiv podatak o tome, koliko je u današnjem svetu neophodno preneti sve informacije jeste činjenica da je 8.000 prevodilaca volontiralo u Rio de Žaneiru na Olimpijskim igrama 2016. godine.

Profesionalni prevodioci moraju imati specifičnu stručnost i znanje o predmetu koji prevode, treba potpuno da razmeju kontekst teksta koji prevode i da podjednako dobro razumeju strukturu jezika i sa kog prevode i na koji prevode. Pečat sudskog tumača garantuje da je prevod veran originalu.

Prema pojedinim navodima, posao prevodioca i sudskog tumača u Srbiji u skorijoj budućnosti biće  uvršten u deset najcenjenijih zanimanja. Iz toga sledi da će potreba za što kvalitetnijim prevodima biti sve veća.

Agencija za prevođenje Documento čestita Međunarodni dan prevodilaca svim svojim saradnicima i kolegama koji stvaraju kulturne mostove, razbijaju jezičke barijere i svojim pečatom garantuju verno prevedene originale!

 

Nema komentara

Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611