Usmeni prevodi

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje se koristi u slučaju da Vam treba sudski tumač ili prevodilac koji u toku izlaganja govornika direktno prevodi na ciljani jezik. Zbog činjenice da ova vrsta prevoda spada u najteže, Agencija Documento angažuje proverene prevodioce sa najvećim iskustvom.

– Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje se koristi ukoliko Vam je potreban prevodilac koji uz pomoć svojih beleški reprodukuje govor sa izvornog jezika na ciljani u vreme pauze u izlaganju govornika. Agencija Documento omogućava prevodioca koji se prilagođava stilu i dinamici izlaganja govornika sa posebnim osvrtom na fleksibilnost i preciznost.

Jezici za usmeno prevođenje:

–  Usmeni prevodi na engleski jezik
–  Usmeni prevodi na nemački jezik
–  Usmeni prevodi na francuski jezik
–  Usmeni prevodi na španski jezik
–  Usmeni prevodi na portugalski jezik
–  Usmeni prevodi na italijanski jezik
–  Usmeni prevodi na ruski jezi
–  Usmeni prevodi na grčki jezik
–  Usmeni prevodi na slovenački jezik
–  Usmeni prevodi na hrvatski jezik
–  Usmeni prevodi na makedonski jezik
–  Usmeni prevodi na rumunski jezik
–  Usmeni prevodi na bugarski jezik
–  Usmeni prevodi na holandski jezik
–  Usmeni prevodi na belgijski jezik
–  Usmeni prevodi na češki jezik
–  Usmeni prevodi na slovački jezik
–  Usmeni prevodi na švedski jezik
–  Usmeni prevodi na norveški jezik
–  Usmeni prevodi na danski jezik
–  Usmeni prevodi na kineski jezik
–  Usmeni prevodi na arapski jezik

Obračun usmenih prevoda se računa po započetom satu. Cena zavisi od velikog broja faktora kao što su: jezik na koji se prevodi, broj sati usmenog prevođenja, tip prevođenja i njegovog mesta.  Najčešće se usmeno prevođenje korsiti kod notara radi potpisivanja osnivačkog akta, overa punomoćja, overa poslovnih ugovora, overa potpisa, nasledničkih izjava, kupovine nekretnina od stranih lica kao i zakazivanja venčanja i održavanja istih u gradskim opštinama i drugim Vama bitnim mestima.

 

Pozovite: 064 5237 611