Usmeno prevođenje

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje je najzahtevnija vrsta prevođenja. Zapravo, prevodilac prevodi na ciljani jezik paralelno sa izlaganjem govornika. Simultani prevodioci treba da budu iskusni profesionalci. Agencija Documento angažuje proverene prevodioce sa najvećim iskustvom.

Simultano prevođenje se koristi na manjim ili većim skupovima bilo koje vrste, kada se izvodi obraćanje ili prezentacija od strane odabranih lica široj publici.
Simultano prevođenje se koristi za:

 • Političke i državne sastanke
 • Seminare
 • Kongrese
 • Prezentacije projekata
 • Vršenja obuka i slično

Tada se očekuje obraćanje osobe na određenim jezicima, pri čemu se ne može očekivati da publika poznaje jezik na kojem se govornik obraća. Prilikom simultanog prevođenja, potrebno je organizovati i tehničku opremu i prigodan prostor za to.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je najprikladnije za manje javne skupove, manje zvanične sastanke, prezentacije, seminare ili poslovne razgovore. Može se koristiti i za javne skupove, pri čemu prevodilac, uz pomoć svojih beleški, reprodukuje govor na ciljni jezik za vreme pauza u izlaganju govornika.

Ovo često produžava vreme izlaganja govornika, ali je zato jednostavnije za organizaciju. Potrebno je da se konsekutivni prevodilac prilagodi stilu i dinamici izlaganja svakog pojedinog govornika.

Usmeno prevođenje uz prisustvo sudskog tumača

Ova vrsta usmenog prevođenja se koristi ukoliko Vam je potrebno prisustvo sudskog prevodioca radi verifikacije dokumenta koji potpisuje strani državljanin pred državnim institucijama Republike Srbije. Predstavlja najčešće korišćeno usmeno prevođenje.

Usmeno prevođenje uz potrebe prisustva sudskog prevodioca se koristi za:

 • javnog beležnika radi potpisivanja izjave, punomoćja, overe potpisa, overe nasledničkih izjava, kupoprodajnih ugovora za nepokretnosti, osnivačkog akta, poslovnih ugovora i slično
 • pred sudom na suđenjima
 • pred policijskim organima u cilju saslušanja ili uzimanja izjave od stranih lica
 • pred matičnom službom kod zakazivanja ili zaključenja braka
 • pred ambasadama radi overe dokumenata ili davanja izjava

Kako se računa usmeno prevođenje?

U zavisnosti od vrste usmenog prevođenja kao i njegovog vremenskog trajanja, vrši se novčana procena usluge.

Visok kvalitet prevoda uključuje:

Dodatne potrebne informacije:

 • Datum i vreme trajanja Vašeg događaja?
 • Vrsta događaja (ciljna grupa)?
 • Koja je tema Vašeg događaja?
 • Koju vrstu učesnika očekujete?
 • Da li je programom predviđen rad u grupama i na više jezika?
 • Da li postoji jedan zvanični jezik ili više jezika Vašeg događaja?

Kontakt informacije:

Radnim danima: 09:00-17:00

+381 11/264-1445

+381 64/523-7611

documento.bg@gmail.com

  Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611