Verovano ste barem jednom u toku života bili u situaciji kada vam je bila potrebna prevodilačka usluga. Ako  je namena prevoda  bila lična upotreba, verovatno ste angažovali  agenciju za prevođenje, jer profesionalni prevodioci su iskusni u svom poslu i specijalizovani za prevode i najzahtevnijih stručnih tekstova. Ali, stvar se menja kada je potrebno da prevod bude overen.

Onog trenutka kada vam je potreban prevod za svrhe institucionalne komunikacije i poslovne transakcije, na scenu stupa sudski tumač, jer prevod mora da bude sertifikovan da bi bio validan.
To znači:  Da bi prevodi dokumenta koja su izdali državni organi, bilo da je u pitanju Republika Srbija ili neka druga država, bila zvanična dokumenta, neophodno je da budu prevedena i overena od strane sudskog tumača za dati jezik.

Sudski tumač (naziva se i sudski prevodilac jer je osoba koja je ovlašćena od strane suda) svojim potpisom i pečatom garantuje istovetnost prevoda sa originalnim dokumentom, i na kraju prevoda se nalazi klauzula u kojoj se navodi koji je sudski tumač radio prevod i koji je broj njegovog rešenja o postavljanju za sudskog tumača koji je izdalo Ministarstvo pravde. Možemo primetiti da je prva razlika između prevodioca i sudskog tumača ta što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom i registarskim brojem kojim overava prevode. Sudskim tumačem u Republici Srbiji se postaje posebnim konkursom koji raspisuje Ministarstvo pravde.  Pošto svojim prevodima sudski tumači garantuju da je prevod veran originalu, sudskog tumača ljudi najčešće angažuju kada je potrebno prevesti:

  • Svedočanstva
  • Diplome
  • Sertifikate
  • Ugovore
  • Izvode iz matičnih registara
  • Poslovna pisma
  • Tendere
  • Lekarske i druge izveštaje
  • Lična dokumenta…

Potrebno je znati da je za verodostojnost pojedinih dokumenata potreban i apostile pečat, a o njegovom nameni i načinu overe smo već pisali na blogu u postu Apostile pečat.

Pored toga što radi sa fizičkim i pravnim licima, osnovna delatnost sudskog tumača jeste da se odazove svakom pozivu suda kada je potreban prevod za dati jezik.

Da zaključimo,  kada ste u nedoumici  da li vam je potreban prevodilac ili sudski tumač za neki jezik treba razgraničiti da li vam je potrebna samo usluga prevođenja ili vam je potrebna i overa prevoda. Ukoliko je u pitanju ovo drugo, onda treba da angažujete sudskog tumača za dati jezik. U oba slučaju, kada su vam potrebni prevodi bez overe i prevodi sa overom, možete se obratiti agenciji Documento.

Nema komentara

Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611